Konsultacje Urzędu  Pożytek publiczny

Projekt Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Roczny program współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 określa cele, zasady, przedmiot i formy współdziałania Gminy Wołów z tymi organizacjami

Konsultacja zakończona 2022-10-28

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Projekt Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Opis

Roczny program współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 określa cele, zasady, przedmiot i formy współdziałania Gminy Wołów z tymi organizacjami

Szczegółowy opis konsultacji

Roczny program współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 określa cele, zasady, przedmiot i formy współdziałania Gminy Wołów z tymi organizacjami i podmiotami, priorytetowe zadania publiczne, sposób tworzenia, realizacji i ewaluacji programu, wysokość środków planowanych na jego realizację, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Obszar tematyczny

Pożytek publiczny

Administrator konsultacji

Jan Pluta

Termin konsultacji

2022-10-14 - 2022-10-28

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-10-29

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-10-14
2022-10-14

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Termin
2022-10-14 - 2022-10-28
Koniec konsultacji: 2022-10-28

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 299 0 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz_Konsultacji.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Projket uchwały RM oraz program współpracy z organizacjami na 2023.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Do góry