Konsultacje Urzędu

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wołów w sprawie projektów statutów sołectw

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wołów w sprawie projektów statutów sołectw

  Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw dotyczących organizacji i zakresu działania jednostek pomocniczych Gminy Wołów w przedłożonych projektach uchwał o nadaniu statutów sołectwom Gminy Wołów

  Termin: 2023-10-31 - 2023-11-13

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działaność pużytku publicznego na terenie Gminy Wołów

  83 Kanał RSS Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wołów

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wołów

  Program współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

  Termin: 2023-10-11 - 2023-10-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Konsultacje z mieszkańcami

  Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Wołów, Uskorz Mały i Garwół dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta Wołów

  Opinie mieszkańców na temat włączenia w granice administracyjne miasta Wołów całego obrębu geodezyjnego (sołectwa) Uskorz Mały i części obrębu (sołectwa) Garwół

  Termin: 2023-01-30 - 2023-02-28

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Konsultacje z mieszkańcami Kłopotówka Kąty Biskupice Żychlin Wodnica Smarków Kretowice

  Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kłopotówka Kąty Biskupice Żychlin Wodnica Smarków Kretowice

  Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju miejscowości

  Termin: 2022-12-01 - 2022-12-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Pożytek publiczny

  Projekt Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

  Roczny program współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 określa cele, zasady, przedmiot i formy współdziałania Gminy Wołów z tymi organizacjami

  Termin: 2022-10-14 - 2022-10-28

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Budowa Przychodni Specjalistycznej w Wołowie

  Konsultacja społeczna Program Funkcjonalno-Użytkowy "Budowa Przychodni Specjalistycznej w Wołowie"

  Konsultacje społeczne mieszkańców Gminy Wołów dotyczące założeń Programu Funkcjonalno - Użytkowego zadania "Budowa Przychodni Specjalistycznej w Wołowie”

  Termin: 2021-12-14 - 2021-12-28

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Pożytek publiczny

  Konsultacja programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi

  Program współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022

  Termin: 2021-10-12 - 2021-10-26

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry